Sinds begin 2011 ben ik in het bezit geweest van een beeldtelefoon. Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in het fenomeen "tolken op afstand". De techniek heeft de losstaande beeldtelefoon ondertussen ingehaald en er zijn daarom andere mogelijkheden ontstaan om te tolken op afstand. Denk daarbij heel simpel aan Skype of Facetime. Er zijn verschillende situaties waar een "tolk op afstand" ingezet kan worden. Hieronder informeer ik u daarover.

Mocht u een opdracht hebben waarvan u denkt dat die geschikt is voor "tolken op afstand", overlegt u dan eens met mij om te zien of ik iets voor u kan betekenen.

Tolken op afstand, informatie via Tolknet:

Tolken op afstand is een verzamelnaam voor het tolken van gesprekken tussen doven of slechthorenden en horenden via een internetverbinding en/of telefoon. Dit kan via een PC, laptop, tablet of smartphone. De tolk is fysiek op een andere locatie en vertaalt via een beeldverbinding. Dit wordt ook teletolken genoemd.

Twee situaties

Er zijn bij tolken op afstand twee verschillende situaties mogelijk:

  • De dove/slechthorende persoon en de gesprekspartner zijn op dezelfde locatie en de tolk is thuis. De dove/slechthorende persoon maakt een beeldverbinding met de tolk. De tolk vertaalt het gesprek via deze beeldverbinding.

  • De dove/slechthorende persoon, de gesprekspartner en de tolk zijn alle drie op een andere locatie. De dove/slechthorende persoon maakt een beeldverbinding met de tolk. De tolk belt vervolgens naar een horende gesprekspartner. De tolk is dan op afstand aan het telefoontolken.

  • Voordelen

    Het inzetten van een tolk op afstand is volop in ontwikkeling. Er zitten in de toekomst verschillende voordelen aan het inzetten van een tolk op afstand. Zo is er een groter aanbod van beschikbare tolken omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met reistijd en –kosten. Ook is er meer kans op een tolk op korte termijn.