Een tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) kan worden ingezet "daar waar er communicatie is tussen dove en horende mensen".

De tolk vertaalt de NGT naar het gesproken Nederlands (dit heet stemtolken) en het gesproken Nederlands naar de NGT.

De Nederlandse Gebarentaal is, zoals het woord al zegt, een echte taal. Met zijn eigen grammatica, woorden of gebarenschat en zijn eigen regels. NGT wordt vaak gebruikt door doof geboren mensen en mensen die op zeer jonge leeftijd doof geworden zijn.

Het is ook mogelijk om te tolken van en naar een gebarensysteem, namelijk Nederlands (ondersteund) met Gebaren (NmG). NmG volgt de grammatica regels van de gesproken Nederlandse taal, qua zinsbouw en woordenschat. De woorden worden ondersteund met een gebaar, wat maakt dat dove mensen, vaak op latere leeftijd doof geworden, de communicatie ook kunnen begrijpen.

Een tolk is inzetbaar in elke denkbare situatie, varierend van een 1 op 1 gesprek, bijvoorbeeld een dove moeder van een horend kind bij een 10-minuten gesprek op school, een dove werknemer met zijn leidinggevende, een doof persoon die een bezoek aan de dokter brengt, tot grote (internationale) congressen. Van een huwelijk of personeelsfeest, tot een begrafenis.

Niet elke tolk is geschikt voor elke situatie. Dit heeft te maken met hun achtergrond, opleiding, voorkeur etc. Wilt u weten voor welke situaties ikzelf inzetbaar ben? Kijkt u onder Francis bij inzetbaarheid. Wilt u een idee krijgen van de situaties waarin ik heb getolkt, neemt u dan eens een kijkje bij opdrachten.

Daarnaast zijn er ook tolken die "op afstand" hun werk kunnen doen. Ik ben een van deze tolken, voor meer informatie hierover klikt u op tolken op afstand.