Tolken Nederlandse Gebarentaal tolken tussen Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal. Een tolk gebarentaal wordt ingezet in elke situatie waar communicatie is vereist, van een kerkdienst tot een internationaal congres. Er is echter een grote verscheidenheid in de duur en de intensiviteit van tolkopdrachten. Wanneer een opdracht intensief en/of langdurig is kunnen twee of meer tolken worden ingezet die elkaar afwisselen en ondersteunen bij het tolken.

De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) adviseert het inzetten van twee of meer tolken gebarentaal op intensieve of langdurige opdrachten. Helaas staat het inzetten van teamtolken constant ter discussie, vaak om kostentechnische redenen. Voor meer informatie en de laatste stand van zaken hierover, kunt u contact met mij opnemen, of met het bemiddelingsbureau Tolknet.

Het teamtolken biedt de klant en de tolk vele voordelen:

  • De continuïteit van de vertaling is gewaarborgd: tijdens de opdracht wordt continu getolkt. Zodat er in principe geen tolkpauzes genomen hoeven te worden.
  • De kwaliteit van de vertaling wordt gewaarborgd: de tolken rouleren ongeveer elke 15 à 20 minuten, waardoor hun mentale en fysieke conditie optimaal blijft. Wetenschappelijk onderzoek onderstreept de noodzaak van het regelmatig rouleren van tolken.
  • De tolken zijn samen verantwoordelijk voor de vertaling en ondersteunen elkaar tijdens het tolkproces: de kans op tolkfouten wordt hierdoor aanzienlijk verkleind.

Internationaal onderzoek toont aan dat tolken gebarentaal een grote kans hebben op fysieke klachten zoals RSI en mentale overbelasting. Oorzaken hiervan kunnen zijn:

  • Onvoldoende pauzes tijdens de tolkopdracht
  • Te veel uren tolken per dag
  • Intensiteit of complexiteit van een opdracht.
  • Langdurige opdrachten die door één tolk uitgevoerd worden

Het inzetten van twee of meer tolken op een intensieve of langdurige opdracht verkleint de kans op klachten dus aanzienlijk. Daarnaast is de dove client verzekerd van een kwalitatief goede vertaling.

Wanneer twee tolken samen een opdracht vervullen, werken ze continu samen.

Op het moment dat tolk één actief aan het tolken is, wordt deze hierbij ondersteund door tolk twee. Tolk twee controleert de vertaling en vult aan indien de eerste tolk het niet goed heeft verstaan of begrepen. Na ca. 15 à 20 minuten wisselen de tolken van functie, waarbij de eerste tolk nu de tweede tolk ondersteunt bij het tolken. Door deze vorm van samenwerken wordt een tolk minder mentaal en fysiek belast en kunnen de tolken gezamenlijk zorgen voor een accurate vertaling.

De beslissing of twee of meer tolken voor een tolksituatie ingezet dienen te worden, hangt van een aantal zaken af:

  • De duur in combinatie met de complexiteit van de opdracht (zoals onder meer het tolken van universitaire lezingen, tolken naar een andere gesproken taal dan het Nederlands, grote hoeveelheid informatie, justitiële situaties, of het tolken voor mensen met minimale taalvaardigheden).
  • De unieke behoeftes van de klant (zoals het tolken voor doofblinde mensen)
  • De dynamiek van een opdracht (zoals een conferentie, of de aanwezigheid van meerdere dove mensen).