In de afgelopen jaren heb ik getolkt bij zeer uiteenlopende situaties. Doordat ik een zeer flexibele tolk ben die zichzelf kan aanpassen aan datgene wat gevraagd wordt, heb ik veel ervaring opgedaan. Wilt u een (Engelstalige) lezing bijwonen en verwacht u een goed voorbereide tolk? Heeft u ad hoc een tolk nodig die snel kan schakelen? Die zonder voorbereiding een hoge kwaliteit vertaling kan leveren? Heeft u een rustige tolk nodig voor een 1op1 gesprek of heeft u een energieke tolk nodig om een sportworkshop te tolken? In al deze situaties ben ik prima inzetbaar en zeker de goede tolk op de goede plaats.

Zijn er situaties waarvoor ik niet de meest passende tolk ben? Voor kerkelijke situaties ben ik mogelijk een minder passende tolk. Maar overlegt u altijd even bijvoorbeeld via mail met mij. Samen kunnen we er dan achter komen of ik misschien toch de juiste tolk voor u ben.