Iemand die tolkt van een gesproken taal naar Gebarentaal (NGT) en vice versa heet geen "Doventolk", maar een "Tolk Gebarentaal".

Voor een effectieve communicatie tussen dove en horende mensen wordt in Nederland steeds vaker een tolk ingehuurd. Zo'n tolk is doorgaans een horend persoon die zowel de taal van de horende, bijvoorbeeld gesproken Nederlands of Engels als de taal van de dove, bijvoorbeeld Nederlandse of Engelse Gebarentaal beheerst en vertaalt.

Een dergelijke tolk wordt nog vaak foutief met de term "Doventolk" aangeduid. Er zijn twee redenen waarom deze term onjuist is;

  • De term "Doventolk" wekt ten onrechte de suggestie dat de tolk uitsluitend voor doven werkt. Een tolk kan echter ingehuurd worden door zowel doven als horenden en werkt in feite voor beiden.

  • Het is gebruikelijk tolken te noemen naar de vreemde taal van waaruit en waarnaar er getolkt wordt, en niet naar de gebruikers van die taal. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Gebarentalen echte talen zijn. Net zoals men spreekt van een "Tolk Frans" in plaats van "Fransentolk", spreekt men dus dan ook van een "Tolk Gebarentaal".